امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۴۳
 • بنر اصفهان قطره 2

 • بنر اصفهان قطره 1

Loading

اصفهان قطره

اصفهان قطره تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 16 تا 125 میلیمتر جهت استفاده در آبیاری قطره ای و بارانی

اصفهان قطره

مشخصات کلی

اصفهان قطره

 • تولید کننده

اصفهان قطره

29269

لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 16 الی 125 میلیمتری
لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 16 الی 125 میلیمتری

شهرک صنعتی مبارکه، خیابان نهم، فاز چهارم، پلاک 11

11 - 50 نفر

مالکیت

۶ دی ۱۳۷۸

نجمی و تیموری

بازرگانی و تجارت
 • ایران

مجریان آبیاری تحت فشار و کشاورزان

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه، خیابان نهم - فاز چهارم - پلاک 11 تلفن دفتر مدیریت ؛ ۰۳۱۵۲۳۷۳۵۸۷

52373587

داخل شرکت

3 خط

کمتر از 5 نفر

0 - 5

گواهی های مدیریتی و استانداردها
 • استاندارد های ملی ایران ISIRI
 • استاندارد بین المللی ISO
 • تاییدیه جهاد کشاورزی
 • تاییدیه آب و خاک
 • تایدییه آبیاری تحت فشار
 • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
 • سایر استانداردها و تایدییه ها

Iso 17025 گواهی نامه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

صلاحیت ارجاع کار
 • گرید : B
 • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

 • انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • سایر انجمن ها

سوابق اجرایی

کاتالوگ