امروز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۰۶
 • اصفهان قطره بنر 2

 • اصفهان قطره بنر1

Loading

اصفهان قطره

اصفهان قطره تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 16 تا 125 میلیمتر جهت استفاده در آبیاری قطره ای و بارانی
کاتالوگ

محصولات و خدمات اصفهان قطره

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

اصفهان قطره

مشخصات کلی

اصفهان قطره

 • تولید کننده

اصفهان قطره

5079

لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 16تا125 میلیمتری

شهر ک صنعتی مبارکه ، خیابان نهم، فاز چهارم ، پلاک 11

11 - 50 نفر

www.esfahanghatreh.com

مالکیت

۶ دی ۱۳۷۸

نجمی و تیموری

بازرگانی و تجارت
 • ایران

مجریان آبیاری تحت فشار و کشاورزان

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

شهرک صنعتی مبارکه- خیابان نهم - فاز چهارم - پلاک 11

داخل شرکت

3 خط

کمتر از 5 نفر

0 - 5

گواهی های مدیریتی و استانداردها
 • استاندارد های ملی ایران ISIRI
 • استاندارد بین المللی ISO
 • تاییدیه جهاد کشاورزی
 • تاییدیه آب و خاک
 • تایدییه آبیاری تحت فشار
 • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
 • سایر استانداردها و تایدییه ها

Iso 17025 گواهی نامه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاه آزمون

صلاحیت ارجاع کار
 • گرید : B
انجمن ها

 • انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • سایر انجمن ها

سوابق اجرایی